سلامتی شما تخصص ماست

  • info@salamatkadehparsian.com
  • 071-32304665 071-32360220

کپسول مصطکی طوبی

کپسول مصطکی طوبی

۵۸,۰۰۰ تومان

شناسه محصول: STSP-15535 دسته:

مفرح، محلل رياح، رافع دردهاي کمرگاه و مفاصل، مقوي معده و احشا

کپسول مصطکي (ضد درد) 

اين دارو را نويسندگان کتاب‌هاي نسخ? شفا، گل و گياه، و دائرة المعارف گياه‌درماني ايران با عنوان «نشاط‌آور» ثبت کرده‌اند و از داروهاي معمول در طب سنتي بوده است.

شکل دارويي: کپسول

موارد مصرف: مفرح، محلل رياح، رافع دردهاي کمرگاه و مفاصل، مقوي معده و احشا

توضيحات:

کبابه: به‌غايت ملطف و مفتح‏، مقوى معده و احشا و اعضاى باطنى و مفتح سدد کبد و احشا و گرده و محلل رياح و دافع امراض کبد و طحال است.

بهمن سرخ: به‌غايت مقوى باه و دل و مسمن بدن و زياده کننده ماده مني و مفتح و محلل رياح و بلغم غليظ لزج و موافق مبرودين و جهت خفقان و يرقان مفيد است.

تودري: مشهي و مبهي و مسمن بدن و جهت برودت احشا و دفع مواد سوداوي‏ مفيد است.

خولنجان: مقوى معده و احشا و هاضمه و باه و اعضاى باطني و کاسر رياح و ماسک بول و جهت صداع بلغمي و دردهاى بارد بلغمي و درد کمر و کسر رياح و آروغ ترش و رفع قولنج و برودت گرده و وجع آن و عرق‌النسا نافع‏ است.

شقاقل: مبهي و مفتح و قاطع بلغم و مقوى ظَهر و مسخن معده و کبد و گرده است.

مصطکي: ملطف و محلل و جالي و قابض و مقوى قوى و اعضاى رئيسه و معده‏ است. جهت تقويت معده و امعا و کبد و گرده و برانگيختن اشتهاى طعام و کسر رياح و رفع سوء هضم و قراقر و فواق ريحي و تحليل رياح و تحريک جشا و ورم احشا و مغص‏ مفيد است.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کپسول مصطکی طوبی”

اینستاگرام پارسیان

به روزترین مطالب طب سنتی

نوبت دهی اینترنتی

فاصله ما با شما یک پنجره است

ساعت کاری پارسیان

شنبه تا چهارشنبه 13-9 و 20-16

شیراز بلوار زند

خیابان شهیدعبائیان کوچه یک