سلامتی شما تخصص ماست

  • info@salamatkadehparsian.com
  • 071-32304665 071-32360220

ساعات کاری

Saturday
۹:۰۰ - ۱۳:۰۰
Sunday
۹:۰۰ - ۱۳:۰۰
Monday
۹:۰۰ - ۱۳:۰۰
Tuesday
۹:۰۰ - ۱۳:۰۰
Wednesday
۹:۰۰ - ۱۳:۰۰
Thursday
تعطیل
Friday
تعطیل
Saturday
۱۶:۰۰ - ۲۰:۰۰
Sunday
۱۶:۰۰ - ۲۰:۰۰
Monday
۱۶:۰۰ - ۲۰:۰۰
Tuesday
۱۶:۰۰ - ۲۰:۰۰
Wednesday
۱۶:۰۰ - ۲۰:۰۰
Thursday
تعطیل
Friday
تعطیل

اینستاگرام پارسیان

به روزترین مطالب طب سنتی

نوبت دهی اینترنتی

فاصله ما با شما یک پنجره است

ساعت کاری پارسیان

شنبه تا چهارشنبه 13-9 و 20-16

شیراز بلوار زند

خیابان شهیدعبائیان کوچه یک